Toy Series Manufactured by Toy Biz
#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Alpha FlightToy Biz1999 - 1999
Amazing Spider-ManToy Biz2005 - 2006
AvengersToy Biz1997 - 2000
BatmanToy Biz1989 - 1990
Battle BuildersToy Biz1996 - 1996
Blade Vampire HunterToy Biz1998 - 1998
Bots MasterToy Biz1994 - 1994
Darkstalkers 3Toy Biz1999 - 1999
DC Comics SuperheroesToy Biz1989 - 1990
Diddy Kong RacingToy Biz1999 - 1999
Fantastic FourToy Biz1994 - 1996
Fantastic Four - MovieToy Biz2005 - 2006
Fantastic Four ClassicsToy Biz2006 - 2006
Figure FactoryToy Biz2006 - 2006
Ghost RiderToy Biz1995 - 1995
GodzillaToy Biz1998 - 1998
Hercules - Legendary JourneysToy Biz1996 - 1997
Hulk - Motion PictureToy Biz2003 - 2003
Hulk ClassicsToy Biz2003 - 2003
Incredible HulkToy Biz1996 - 1997
Incredible Hulk (2004)Toy Biz2004 - 2004
Iron ManToy Biz1994 - 1997
Kull the ConquerorToy Biz1997 - 1997
Legend of Zelda - Ocarina of TimeToy Biz2000 - 2000
Lord of the Rings - Fellowship of the RingToy Biz2001 - 2005
Lord of the Rings - Return of the KingToy Biz2003 - 2004
Lord of the Rings - TrilogyToy Biz2002 - 2005
Lord of the Rings - Two TowersToy Biz2002 - 2004
Mario Kart 64Toy Biz2002 - 2002
MarvelToy Biz1995 - 2004
Marvel - Famous CoversToy Biz1997 - 1998
Marvel - Hall of FameToy Biz1996 - 1997
Marvel - Heavy Metal HeroesToy Biz1997 - 1998
Marvel - Super HeroesToy Biz1990 - 1998
Marvel LegendsToy Biz2002 - 2006
Marvel Legends ShowdownToy Biz2005 - 2006
Marvel MegaMorphsToy Biz2006 - 2006
Marvel UniverseToy Biz1996 - 2000
Marvel vs CapcomToy Biz1999 - 1999
Marvel's GoldToy Biz1998 - 1999
Resident EvilToy Biz1998 - 1998
Resident Evil 2Toy Biz1998 - 1998
Silver SurferToy Biz1997 - 1998
Space StrikersToy Biz1996 - 1996
Spider-Man - ClassicsToy Biz2000 - 2001
Spider-Man - MovieToy Biz2001 - 2003
Spider-Man - MTV Animated SeriesToy Biz2003 - 2003
Spider-Man - Web SplashersToy Biz1997 - 2006
Spider-Man (2000)Toy Biz2000 - 2005
Spider-ManToy Biz1994 - 1999
Spider-Man 2 - MovieToy Biz2004 - 2004
TNAToy Biz2005 - 2007
Tomb RaiderToy Biz1997 - 1997
WCWToy Biz1999 - 2001
X-MenToy Biz1991 - 1998
X-Men - 2006 SeriesToy Biz2006 - 2006
X-Men - 2099Toy Biz1995 - 1996
X-Men - ClassicsToy Biz2000 - 2004
X-Men - EvolutionToy Biz2001 - 2002
X-Men - Generation XToy Biz1995 - 1995
X-Men - MovieToy Biz2000 - 2000
X-Men - New MutantsToy Biz1998 - 1998
X-Men - Steel MutantsToy Biz1994 - 1995
X-Men - vs Street FighterToy Biz1998 - 1998
X-Men - X-ForceToy Biz1992 - 1996
X2: X-Men UnitedToy Biz2003 - 2003
Xena - Warrior PrincessToy Biz1998 - 1998
Zelda Ocarina of TimeToy Biz2002 - 2002

Iron Man on eBay